הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים (04551620)
מרצי הקורס | ד"ר יובל ספיר לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב