עקרון ה-Hologenome : תפקיד ה –microbiota בהתאמה והאבולוציה של האדם החי והצומח (04534115)
מרצי הקורס | פרופ' יוג'ין רוזנברג לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב