תהליכי הפרדה לתוצריים ביולוגיים (04533391)
מרצי הקורס | פרופ' גדעון פלמינגר לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב