כלים בביואינפורמטיקה (04523123)
מרצי הקורס | גברת אנה רייס לאתר הבית של המרצה | פרופ' טל פופקו לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב