פרקים נבחרים במדעי הצמח ב' (04114615)
מרצי הקורס | פרופ' מיכאל גורביץ לאתר הבית של המרצה | פרופ' ניר אוהד לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב