תכנות PYTHON לביולוגים (04113122)
מרצי הקורס | ד"ר איתי מירוז לאתר הבית של המרצה | ד"ר לילך הדני לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב