סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית (04004204)
מרצי הקורס | ד"ר איתי מירוז לאתר הבית של המרצה | גברת לילך אברמוביץ לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב