ביולוגיה מבנית חישובית (03683105)
מרצי הקורס | פרופ' חיים וולפסון לאתר הבית של המרצה | פרופ' ניר בן-טל לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב