שמירת יציבות הגנום במצבי בריאות וחולי (01146565)
מרצי הקורס | פרופ' יוסי שילה לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב