גנטיקה של אוכלוסיות והתורה האבולוציונית (0455.3061)
Population genetics and the theory of evolution
הקורס יציג מודלים חישוביים בגנטיקה של אוכלוסיות – בנייתם, ויישומם לשאלות מרכזיות בתאוריה האבולוציונית. הקורס יכלול:
מבוא - רכיבים בסיסיים של מודל; שווי משקל ויציבות
צורות שונות של ברירה טבעית – ברירת חיוניות, ברירה מינית, ברירה גמטית
מודלים של מוטציה
רקומבינציה וLinkage Disequilibrium
אפיסטזיס ונופי כשירות מורכבים
סחיפה גנטית
מבנה אוכלוסיה ורביה שאינה מקרית
תורת המשחקים האבולוציונית
מודלים לאבולוציה של שיתוף פעולה
גנטיקה של אוכלוסיות צמחים לעומת בעלי חיים
ברירה בכמה רמות – הגן, הפרט, הקבוצה והאוכלוסיה; קונפליקטים בין הרמות.
האבולוציה של המערכת הגנטית
האבולוציה של קצבי מוטציה
היתרון האבולוציוני של רביה מינית ורקומבינציה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה מסכמת – 80%, תרגיל – 20%
מטלת סיום: בחינה בכתב