ביולוגיה ימית (0455.3053)
Marine Biology
מעל 70% מפני כדור הארץ מכוסים בימים ובאוקיאנוסים בעומק ממוצע של מעל 2000 מ’. האוקיאנוסים מהווים שטח ונפח של בתי גידול הגדול בהרבה מזה שעל פני כל היבשות. חלק משמעותי ביותר מכלל אוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ מתגורר לאורך החופים ונהנה ממשאבים שונים שהים מספק. הכלכלה של מדינות רבות מושתת על הים ובעיקר של שירותים ומשאבים שונים שהים מספק, כמו בתחום המזון, תובלה, תיירות, נופש, תרבות ופולקלור. הצפיפות ההולכת וגוברת של אוכלוסיית האדם לאורך החופים יוצרת לחצים סביבתיים ובעקבותיהם, לעיתים קרובות, נגרמת פגיעה באקוסיסטמות החופיות. לחצים אלה נגרמים בעקבות בנייה מאסיבית, פיתוח נמלים, תעשיות מזהמות, קידוחים ימיים, יבוש מקטעי ים, בנית איים מלאכותיים ומבנים אחרים כמו שוברי גלים ומזחים. הפגיעה בימים בכלל ובאזורים חופיים בפרט, החמירה לאחרונה, וזאת עקב שינויים גלובליים המביאים להתחממות מי הים ועליה בשיעור החומציות שלהם. בנוסף תרחישים של עלית מפלס מי הים ואירועי מזג אויר קיצוני, המלווים את השינויים הגלובליים, צפויים לגרום לפגיעות נוספות בסביבה החופית.

הקורס עוסק בתחומים שצוינו לעיל ובמסגרתו תיעשה לסטודנטים היכרות עם מגוון בתי גידול ימיים והאורגניזמים החיים בהם, מאזור הכרית (גאות ושפל) ועד לים העמוק. דגש יושם על התאמות האורגניזמים השונים לסביבת חיים שונות בעיקר באזור החופי בימים טרופיים, ממוזגים וקרים הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. ישום דגש על לימוד דוגמאות מחופי הארץ, הים התיכון וראש מפרץ אילת. יושם דגש על תופעות גלובליות בימים, גם תוך כדי התייחסות מיוחדת לרלוונטיות שלהם לחופי הארץ. בקורס יילמדו בין השאר הנושאים הבאים:
• ההרכב הכימי והתכונות הפיזיקליות של מי הים ובתי גידול ימיים נבחרים.
• קבוצות של אורגניזמים ימיים: מיקרואורגניזמים, צמחים, חסרי חוליות ובעלי חוליות.
• מארג מזון בים וגישות מחקריות ללימוד שרשרות מזון.
• דוגמאות לבתי גידול ימיים אופייניים והתאמות קבוצות האורגניזמים לאקוסיסטמות בהן הם חיים.
• מערכות סימביוזה בקרב אורגניזמים ימיים.
• ביוטכנולוגיה ימית – היבטים כלכליים ורפואיים של אורגניזמים ימיים.
• ייצור ראשוני בים – פוטוסינטזה בפיטופלנקטון , אצות ועשבי ים.
ההשתתפות בשיעורים היא חובה.
דרישות קדם: קורס זואולוגיה הניתן לשנה א’. אם קורס זה לא נלמד על הנרשמים לדבר עם מרכז הקורס.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס כולל הרצאות המזכות ב 3 ש”ס. סיור המזכה ב – 1 ש”ס נוספת. מספר המקומות בסיור מוגבל ל- 48 תלמידים והמועדים שיקבעו מחייבים.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
חומר לקריאה אשר יועלה לאתר הקורס. חומר הקריאה מחייב לבחינה, גם אם לא נדון בהרצאה.