סמינריון בכתב (0455.6000)
ראו מידע נוסף בידיעון -

פרק ז' - מבנה הלימודים, סעיף 4: עבודה סמינריונית
דרישות קדם: (לתואר ראשון בלבד)