סמינר באקולוגיה ואבולוציה (0455.4005)
Seminar in Ecology and Evolution
הקורס ישמש פורום להצגה בעל פה של הסמינריונים אותם הכינו הסטודנטים במסגרת סמינריון החובה בפני שאר תלמידי התכנית.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הצגת סמינריון בעל פה