עמידות לתרופות (0455.3879)
Drug Resistance
תוכן הקורס:
רכישת עמידות לתרופות נפוצה בין כל היצורים הכוללים וירוסים, חיידקים, פטריות, פרוטיסטים ותאים סרטניים. בעיקרו של דבר, זוהי דוגמא להשפעה מהירה על אבולוציה של אורגניזמים המתרחשת על פני טווחי זמן קצרים יחסית הניתנים למדידה. הקורס ידון במספר מכניזמים לרכישת עמידות בהן משתמשים אורגניזמים מקבוצות שונות ויעסוק במנגנוני פעילות מולקולריים של תרופות שונות ותגובות הנגד של אורגניזמים לתרופות אלה, שמקורן גנטי או אפיגנטי.
ההרצאות יתמקדו בהיבטים רפואיים וחקלאיים של עמידות לתרופות כולל דוגמאות רלוונטיות של זיהומים נפוצים: שחפת, פתוגנים פטרייתיים של צמחים ובעלי חיים, מחלות הנגרמות על ידי פרוטיסטים כגון מלריה וכן מנגנונים שונים בשימוש תאים סרטניים לפיתוח עמידות מהירה לכימותרפיה. נדון בסוגים השונים של עמידות לתרופות, במנגנונים השונים האופייניים לסוגים אלה, הכוללים אמצעים גנטיים ואפיגנטיים וכן בתגובות הנגד של אורגניזמים כדי למנוע או להילחם בהתפתחות של עמידות לתרופות מכל הסוגים.
הקורס יכלול הרצאות על פתוגנים שונים, התרופות המשמשות לטיפול בהם, מנגנוני עמידות שלהם והגישות לטיפולים מוצלחים בהם. תידרש קריאה של מאמרים רלוונטיים בספרות המדעית.

ההרצאות תינתנה בעברית, מלוות במצגות באנגלית.
דרישות קדם: מיקרוביולוגיה, גנטיקה כללית, גנטיקה של מיקרואורגניזמים
מטלת סיום: בחינה בכתב