קוגניציה בבעלי חיים (0455.3835)
Animal Cognition
פרטי הקורס
הקורס עוסק במכלול התכונות השכליות (זיכרון, תפיסה, למידה, הכרה, התמצאות במרחב, שפה תרבות) כפי שהם משתקפים בהתנהגותם של בעלי חיים. הדגש הוא על ההתנהגות עצמה ככלי להערכת תכונות קוגניטיביות ומכאן גם שאין כמעט חפיפה בין קורס זה לקורסים אחרים שעוסקים בתכנים דומים.
נושאים שיידונו בקורס (לא בהכרח על פי הסדר שלהלן):
• ההתנהגות ככלי להערכה של קוגניציה בבעלי חיים וכתוצר הסופי של המוח ומערכת העצבים.
• למידה, תפיסה, קשב: - אבני היסוד לקוגניציה
• זיכרון בבעלי חיים
• ניווט והתמצאות במרחב: מטקסיס ועד לניווט בעזרת מפה
• האם בעלי חיים יודעים לספור?
• האם לבעלי חיים יש רגשות? הגרת הבעיה לאור חסרונם של כלים למדידת רגשות כאלה.
• האם יש תכנון מוקדם בבעלי חיים?
• רכישה והכרת המעמד והתפקיד בחברה ו/או בקבוצה
• תקשורת, שפה, והעברה תרבותית
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
70% בחינה בכתב; 30% עבודת סיכום
מטלת סיום: בחינה בכתב