עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות (0455.3834)
Biotechnological principles in tissue engineering
תאור הקורס:
גישת השתלת איברים לחולים מוגבלת במספר התורמים, עובדה המשאירה כל שנה מאות אלפי חולים ללא טיפול יעיל. הנדסת רקמות הינה גישה רב תחומית, חדשה, המשלבת עקרונות ממדעי החיים, חומרים, הנדסה ורפואה במטרה ליצר רקמה חלופית מתפקדת. בגישה זו, במקום לאכלס את האיבר הפגוע בתאים מבודדים (למשל ע”י הזרקה), מגדלים תאים בתוך ביוחומרים תלת-מימדיים ומספקים להם תנאים מיטביים להתארגנות לרקמה. לאחר מכן הרקמה המהונדסת מושתלת במקום הרקמה הפגומה.
בקורס זה יוצגו העקרונות הבסיסיים של הנדסת הרקמות, דינמיקה ומורפולוגיה של רקמות, ביו-חומרים, ביו-ראקטורים, מערכות שחרור מבוקר של פקטורי גידול, מקורות תאים להנדסת רקמות , ביולוגיה של תאי גזע, מיקרו וננוטכנולוגיות בהנדסת רקמות, ושיטות אנליזה.
דרישות קדם: עדיפות תינתן לתלמידי תואר ראשון במסלול ביוטכנולוגיה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מטלות: מצגת + מבחן