פאוניסטיקה של חרקים ב' (0455.3831)
Insect Faunistics B
מטרת הקורס ותוכנו:
קורס משלים לקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’, הכולל מעבדות וסיורים להכרת מגוון מיני חרקים, התפתחות, מבנה, תזונה, רבייה, התנהגות, התגוננות ואדפטציות מיוחדות. הקורס יציג לתלמידים חרקים חיים ומשומרים (במעבדות) וחרקים חיים בסביבתם הטבעית (בסיורים). המטרה העיקרית של הקורס היא להכיר לתלמידים את סדרות החרקים העיקריות בישראל ואת המינים הנפוצים בהן.
לא ניתן לקחת קורס זה מבלי לקחת את הקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’ באותו הסמסטר (הקורסים יתקיימו ברצף).
מס תלמידים: 36
דרישות קדם: הקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’ המועבר באותו הסמסטר.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
שעתיים בשבוע (מעבדה), שישה ימי סיור, הכנת אוסף חרקים, ומבחן סופי בעל פה.
הערכת מדריך (10%)
ציון על האוסף (20%)
מבחן סופי (70%)
ספרות:
האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 3 – חרקים.

Gullan P. and Cranston P. 2010. The Insects – an Outline of Entomology

Grimaldi D and Engel M. 2004. Evolution of the Insects