סמינר מדעי המוח - ב' (0455.3824)
BRAIN SCIENCES - SEMINAR
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות. בסמסטר ב’ יוצגו פרוייקטים על ידי התלמידים לכלל תלמידי המסלול
דרישות קדם: מיועד לתלמידי תואר ראשון במסגרת בית ספר סגול למדעי המוח
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי לתלמידי שנה ג יקבע על סמך תקציר המחקר והצגת הפרוייקט.