ביולוגיה ימית - סיור (0455.3823)
Marine Biology - field trips
במסגרת הקורס ינתנו שני סיורים שיעסקו בתחומים שצוינו לגבי הקורס ”בילוגיה ימית”. סיור אחד יוקדש לסיור בחוף הים התיכון ובמהלכו תיעשה היכרות ולימוד של בתי גידול ימיים ומגוון האורגניזמים החיים בהם באזור הכרית (גאות ושפל) בהקשר לתופעת החיגור. דגש יושם על התאמות האורגניזמים לסביבות חיים שונות ותנאי הסביבה, בעיקר באיזורים סלעיים וחוליים מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. הסיור השני יעשה במסגרת הפלגה קצרה על ספינת מחקר בחוף הים התיכון ובה ילמדו שיטות מחקר ימיות-אוקינוגרפיות המקובלות באיזורים חופיים ותעשה הכרות עם המכשור המתאים, שכולל דיגום מי ים מעומקים שונים, קביעת פרודוקטיביות, רמות נוטריאנטים ועוד. ההשתפתות בשני הסיורים חובה!

מתוך כל תאריכי הסיורים, המועדים הממשיים יקבעו על פי תנאי מזג האוויר והים סמוך למועד הסיור המתוכנן.ההרשמה לסיור מחייבת.
דרישות קדם: קורס פתוח להרשמה רק לתלמידי הקורס בביולוגיה ימית המשתתפים בו באותה שנת לימודים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תלמידים אשר ישתתפו בשני הסיורים יזכו בנקודת קרדיט נוספת בקורס ביולוגיה ימית ויזוכו בסך הכל ב-4 נקודות קרדיט. ציונם ישוקלל בהתאם לציון אותו ישיגו בבחינה של הקורס ביולוגיה ימית.
ספרות:
חומר אשר יועלה לאתר הקורס.