ביוגיאוגרפיה (0455.3703)
BIOGEOGRAPHY
הקורס יציג רעיונות ומושגים עיקריים בביוגיאוגרפיה כללית וישראלית, תוך התייחסות הן לספר הלימוד והן למאמרים עדכניים בתחום. הדוגמאות ילקחו בעיקרן מחולייתני יבשה. נושאי הלימוד:
• חבלים ביוגיאוגרפיים, הקשר בין מוצא המינים וביוגיאוגרפיה
• טווחי תפוצה, מפות תפוצה, ואיך הן משקרות לנו
• עושר מינים, ודגמים במגוון המינים: היסטוריה, אקלים והשפעותיהם
• הסקה סטטיסטית בביוגיאוגרפיה – מודלים סטטיסטיים, רגרסיה וניתוח שונות משותפת (ANCOVA)
• ביוגיאוגרפיה של איים - סופרים מינים
• ביוגיאוגרפיה של איים - רדיאציה, היווצרות חברות ואבולוציה באיים
• כללים ביוגיאוגרפיים ומאקרואקולוגיה
• פילוגיאוגרפיה (Phylogeography)
• השפעת עידן הקרח - ביוגיאוגרפיה של הפלייסטוקן
• ביוגיאוגרפיה בים
• ביוגיאוגרפיה של ישראל - היווצרות עולם החי של ישראל
• חבלים ביוגיאוגרפיים בישראל

תלמידי המסלול לאקולוגיה ואבולוציה ותלמידי המסלול המחקרי למצטיינים יכולים ללמוד את הקורס כבר בשנה ב’

כל ההרצאות יהיו בסמסטר א’. הקורס יכלול 2-3 סיורים בשדה במהלך סמסטר ב’ (5-6 ימי סיור, 3-4 לילות סיור - כל סיור 2-3 ימים), כולל לינה מחוץ לאוניברסיטה.
סיור בספארי יתקיים בסמסטר א’, וסיורים בגן הזואולוגי יתקיימו בסמסטר א’. ההשתתפות בסיורים חובה.
מס תלמידים: 45
דרישות קדם: אקולוגיה, סטטיסטיקה, אבולוציה ומבוא לעולם החי
נוכחות חובה
הרכב ציון:
ניתן להחמיץ לא יותר מיום אחד בו מתקיימים סיורים
מבחן מסכם יהיה בכתב או בעל פה
הציון יקבע לפי ציון המבחן הסופי (90%) ולפי השתתפות פעילה בהרצאות ובסיורים (10%)
ספרות:
Lomolino, M. V., Riddle, B. R., Whittaker, R. J. and Brown, J. H. 2010. Biogeography. 4th edition. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA.

Quammen, D. 1997. The song of the dodo: Island biogeography in an age of extinctions. Touchstone Books, New-York.