גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי (0455.3682)
MICROBIAL GENETICS
תוכן הקורס:
דיונים במבנה בפעולה ובבקרה שלמנגנוני ביטוי החומר הגנטי בחיידקים בדגש על הנושאים הבאים:
• התפתחות הגנטיקה המודרנית לבחינה רב מערכתית: מונחי הגנומיקה, טרנסקריפטומיקה ופרוטיאומיקה.
• האבולוציה של גישות למיפוי גנטי בחיידקים מהעבר להווה.
• שיטות מיפוי קלאסיות
• רקומבינציה כללית וספציפית כתהליכים חיוניים לשחלוף מידע גנטי.
• מיפוי על-ידי קוניוגציה
• מיפוי על ידי טרנסדוקציה כללית
• מיפוי על ידי טרנסדוקציה ספציפית
• מיפוי בעזרת טרנספוזונים
• שיטות מיפוי מודרניות
• מיפוי בעזרת אנזימי רסטריקציה והיברידיזציה [המפה של Kohara)
• פרויקטי פיענוח גנומים בקטריאליים
• מבוא לשימוש ב- DNA chips לגנומיקה ולטרנסקריפטומיקה
• פלסמידים
• בקרת ההכפלה לבקרת מספר העותקים
• סגרציה של רפליקונים
• מערכות Post segregational killing
• בקרת הביטוי הגנטי כתגובת החיידקת לשינויים סביבתיים. השימוש במוטנטים ובגישות רב-מערכתיות ללימודן. רשתות העברת סיגנלים בחיידקים.
• מערכת התגובה לעקה כללית General dtress response
• מערכת התגובה לנזקים ל- DNA The SOS response
• מערכת התגובה לעקת חום The heat-shock response
• מערכת התגובה להרעבה לחומצות אמיניות The stringent response
• Recoding: צורות ביטוי בלתי שגרתיות של הצופן הגנטי.
• מודל האופרון בבקרת ביטוי גנים:
• בקרה חיובית ושלילית
• בקרת שיעתוק על ידי אנטי-טרמינציה
• בקרה מרחוק Action at a distance
• מתגים גנטיים.
• פרוטיאוליזה כמנגנון בקרה גנטי
• פרוטיאזות תלויות-אנרגיה
• TmRNA ותפקידו בתיוג חלבונים לדגרדציה
• פרוטיאזות כשפרונים מולקולריים
• מולקולות RNA קטנות ותפקידיהם בבקרת ביטוי גנים
• בקרה חיובית ושלילית ברמת התרגום
• גילוי ואפיון מולקולות חדשות בעזרת DNA microarrys
• מערכות העברת סיגנלים
• Two component ststems
• התנהגות קבוצתית של חיידקים
• Quorum sensing in Gram positive and Gram gative bacteria
• התארגנות ”רב תאית” ויצירת ביופילמים.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות:
קורסים בגנטיקה כללית, ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב