בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח (0455.3652)
HORMONAL CONTROL OF ANIMAL BEHAVIOR
הקורס יעסוק בקשר הדדי שבין המערכת האנדוקרינית, הנוירואנדוקרינית וההתנהגות.
מטרת הקורס להכיר ולהבין את הגורמים החיצוניים והפנימיים הפועלים על בעלי-חיים והמשפיעים על התנהגותם.
להדגמת יחס הגומלין של המערכות הנ”ל, ינותחו במשך הקורס תופעות התנהגותיות כגון: התנהגות מינית, התנהגות הורית, תוקפנות והתנהגויות אחרות.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב