מעבדת פרוייקט (0455.3610)
PROJECT LAB
רשימת הנושאים המוצעים ע”י המחלקות לעבודות פרוייקט מפורטות בדפים הירוקים.
תלמידים המעונינים יפנו אל המורים בהתאם לרשימה לביצוע העבודה. ניתן לעשות עבודת פרוייקט רק בהדרכת מורי הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הפרוייקט יהיה שונה מנושאי העבודות הסמינריוניות, אך ניתן לעשותו אצל אותו מנחה.
נוכחות חובה
מטלת סיום: עבודה\פרויקט