שימור המגוון הביולוגי - היבטי משפט ומדיניות (0455.3605)
Biodiversity Law & Policy
הקורס יעסוק בהיבטי משפט ומדיניות של שימור המגוון הביולוגי בעולם ובישראל. מדובר בשדה מחקר רב-תחומי בנושאי מדע וסביבה. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את תפקידם המרכזי של כלי המשפט והמדיניות בהקשרים שונים של הגנה על מגוון ביולוגי, תוך דגש על הצורך לשלבם בידע מדעי.
במסגרת הקורס יוצגו הרקע התיאורטי עליו נשען המחקר בתחום, עקרונות מדיניות וכלים משפטיים עיקריים לשימור המגוון הביולוגי, המסגרת הנוכחית של משפט ומדיניות בישראל ואתגרים בתחום.
נושאי לימוד עיקריים:
רקע ויסודות להתפתחות דיני המגוון הביולוגי
יחסי הגומלין בין מדע, משפט ומדיניות
אמנות וכלים בינלאומיים
עקרונות מדיניות להגנה על תפקודן של מערכות אקולוגיות
מודלים של חקיקה ומדיניות (חיות וצמחי בר, בתי גידול לחים, מינים בסכנת הכחדה, איזורים מוגנים)
אתגרים עכשוויים: פלישות ביולוגיות, אורגניזמים מהונדסים גנטית

במהלך הקורס יופנו הסטודנטים לחומר קריאה בנושאים ספציפיים.
בחלק מן השיעורים יוזמנו מרצים אורחים.
דרישות קדם: אין. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' לתואר ראשון ולתלמידי תארים מתקדמים ואינו מצריך רקע קודם בנושאי משפט ומדיניות.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
חובת השתתפות ב לפחות 80% מהשיעורים
מטלת סיום: בחינה בכתב