אתולוגיה חישובית (0455.3543)
ANALYSIS OF MOVEMENT AND BEHAVIOR PATTERNS IN ANIMALS
קורס זה מאפשר לתלמידים המעוניינים בתחום התנהגות בעלי חיים ללמוד כיצד לייצג ולנתח התנהגות באופן שיחשוף את מבנה ההתנהגות
הנושאים שבהם יעסוק הקורס:
שימוש בשפה גיאומטרית סימבולית (כתב התנועה אשכול-וכמן) לניתוח ההתנהגות ולזיהוי דפוסי תנועה.
בקרה של תנועה (MOTOR CONTROL).


חלק מהקורס ישא אופי של סדנאות. השתתפות בקורס מותנית באישור המרצה.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות: רצוי מבוא להתנהגות בעלי חיים.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון ייקבע על סמך עבודת בית
מטלת סיום: מבחן בית