מיפוי המוח ודימות מוחי (0455.3505)
Brain mapping and neuroimaging
מטרות הקורס:
1. הקניית מושגים בסיסים בתהודה מגנטית
2. הקניית מושגים בסיסים במיפוי המוח
3. תיאור התהליכים הפיסיולוגיים/פתולוגיים/ביוכימיים ש MRI יכול להדגים
4. הבנת השאלות בנושא מיפוי המוח ש MRI יכול לענות עליהן
תוכן ומבנה הקורס:
הקורס מכיל שני חלקים: הראשון - תאוריה והכרת מכשיר ה .MRI בחלק זה נכיר את המרכיבים של מכשיר MRI, מנגנון הפעולה ומהו סוג המידע שניתן לקבל ממכשיר זה. החלק השני של הקורס יוגדש ליישומים מתקדמים של MRI ובהם הדמיה תפקודית ומיפוי מסילות נוירונליות.
פרק 1: הקדמה היסטורית למיפוי המוח
פרק 2: בסיס פיסיקלי של תהודה מגנטית
פרק 3: דימות בעזרת תהודה מגנטית: איך יוצרים תמונה
פרק 4: הדמיה אנטומית: סוגי הנגדות ועיבוד תמונה בסיסי
פרק 5: הדמיה תפקודית (fMRI): בסיס פיסיולוגי ופיסיקלי
פרק 6: הדמיה תפקודית: שיטות עיבוד ויישומים
פרק 7: מיפוי רשתות ומסילות עצביות בעזרת דימות טנזור הדיפוזיה (DTI)
פרק 8: אבחון תהליכים פתולוגיים בעזרת הדמיה אנטומית ומטבולית
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
“MRI – The basics” – Ray H. Hashemi, William G. Bradley
“Magnetic Resonance Imaging” – David D. Stark, William G. Bradley, Jr. 3rd Ed.
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm