ביולוגיה של מערכות (0455.3466)
Genomics, Proteomics and Systems Biology
עם השלמת ריצוף הגנום של מספר גדול של אורגניזמים, ניתן היום לחקור שאלות ביולוגיות ברמת הגנום השלם. בקורס נלמד על השיטות החדישות הנקראות : GENOMICS ו- PROTEOMICS .נלמד על DNA microarrays , נלמד גם על שימוש במחשבים על מנת לאתר גנים ולחקור את ביטויים.

הקורס מתבסס על קריאת מאמרים ודיון בהם.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יינתן עפ”י השתתפות פעילה