גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון (0455.3431)
MOLECULAR APPROACH TO LEARNING AND MEMORY
במסגרת הקורס גישה מולקולרית ובעיות למידה וזיכרון נתעסק בהיבטים שונים של תהליך הלמידה ואחסון המידע הנקלט בזיכרון. לשם כך, נעסוק במספר מודלים ניסיוניים ונלמד את העקרונות הבסיסיים של תהליכי הלמידה מהרמה ההתנהגותית עד לרמה המולקולרית. מודלים אלה יכללו תהליכי למידה פשוטים כגון: למידה לא אסוציאטיבית [סנסיטיזציה והביטואציה] וכן למידה אסוציאטיבית בחסרי חוליות. כמו-כן נעסוק בתהליכי למידה מורכבים המדמים זיכרון דקלרטיבי אשר יתבססו על מודלים ניסיוניים שמקורם ביונק [LTP] . מטרת הקורס היא להבין את תהליכי הלמידה והזיכרון החל מהתנהגות בעל החיים דרך המערכות המעבדות את המידע הנקלט, במרכיבים התאיים וכלה במולקולות שעוברות שינוי בתגובה למידע המאוחסן בזיכרון.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בסוף הקורס יש להגיש עבודה שהיא תרגול לכתיבת הצעת מחקר.