אינטראקציות צמח פתוגן (0455.3424)
PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS
• מחלות צמחים: הגדרה; גורמי מחלה; השפעה על הצמח; משמעות כלכלית; הנדסה גנטית בשירות הפיטופתולוגיה.
• מערכת החיסון הצמחית: הגנה פאסיבית, הגנה פעילה, חומרי הגנה, הפעלת מערכת ההגנה הפעילה, מולקולות , פעילות, מסלולי העברת סיגנל, מנגנון גן מול גן, מאפיינים מולקולריים וביוכימיים של גנים לעמידות, יישומים ביוטכנולוגיים.
• מחלות בקטריאליות – סימפטומים, מנגנוני הדבקה, גורמי וירולנטיות, מערכות הפרשה III Type , הכוונה של חלבונים בקטריאליים שמופרשים לתוך תאי הצמח.
• מחלות ויראליות ואגרובקטריות – הכרת הוירוסים העיקריים הפוגעים בצמחים והמחלות שהם גורמים, הכרת המבנה המולקולרי של וירוסי צמחים ודרך התרבותם, הבסיס המולקולרי לתנועתם של וירוסים בצמחים ומנגנונים מולקולריים הקשורים בפתוגניות שלהם, ייצור צמחים טרנסגניים עם עמידות כנגד וירוסים.
• פטריות פתוגניות – מנגנוני חדירה והתבססות AVR genes , בקרה של מסלולי העברת אותות, מנגנוני הדבקה, טוקסינים, הדברה ביולוגית, הקניית עמידות באמצעות הנדסה גנטית.
הקורס כולל שעתיים שבועיות הרצאה
הקורס כולל סיור של חצי יום (באותו יום שבו ניתן הקורס).
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה - 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב