הפנומנולוגיה של התנועה (0455.3394)
The phenomenology of movement
מחקר התנועה קשור באופן הדוק לשימוש בשפת תיאור. השפה, כל שפה משקפת עולם דיון ומערך מחשבתי מסוים. אי לכך היא מכוונת את הקשב ואת הפעולה של החוקר. כל הבחנה שנעשית בשפה מחייבת מערכות ייחוס מסוימות, הנחות, דרכי ניתוח, ובסופו של דבר תוצאות ספציפיות. אנחנו נעסוק בקורס בהבאת תהליכים אלה אל תודעת החוקר ונציע שפה – שפת תנועה גיאומטרית (כתב תנועה אשכול ווכמן) שמכוונת את החוקר לתיאור פנומנולוגי של ההתנהגות, כלומר, לתיאור שמיצג את התנועה ככל האפשר מנקודת התנסותו של האורגניזם עצמו.
קורס זה מאפשר לתלמידים המעוניינים במחקר הקשר בין גנים מוח והתנהגות לבנות גישה ביקורתית לנושא הייצוג של ההתנהגות. הקורס יקנה כישורים טכניים אך יהיה מבוסס על פילוסופיה פנומנולוגית.
מבחר נושאים שבהם יעסוק הקורס: כיצד לייצג ולנתח התנהגות באופן שיחשוף משתני מפתח בהתנהגות.
בקרה של תנועה
ייצוג התנועה במרחב המופע
ארגון עצמי של ההתנהגות
. משתנים שיתופיים בהתנהגות הליכה, בהתנהגות חקירת המרחב, ותחת השפעת תרופות פסיכואקטיביות
חלק מהקורס ישא אופי של סדנא
מספר התלמידים - מוגבל ל- 20 ומותנה בראיון אישי עם המרצה.
מס תלמידים: 20
דרישות קדם: אין