ביואלקטרוכימיה (0455.3388)
BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOSENSORS
עקרונות באלקטרוכימיה בסיסית, מדידות מתח ומדידות זרם, טרנספורט, שימושים אנליטיים, מערכות רדוקס ביוולוגיות,ביוסנסורים אלקטרוכימיים, מערכות מצומדות ומערכות קטליטיות, אלקטרודות אנזימטיות, מערכות ביוקטליטיות נוספות,תאי דלק ביולוגיים, מערכות דטקציה של הכרה ביולוגית, ביוסנסורים אופטיים ופיאזואלקטריים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרצאה או עבודה