ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות (0455.3363)
ORGANIZATION, DYNAMICS & SIGNALING IN CELLS: IMAGING & BIOPHYSICS
(1) תכונות ותפקוד ממברנות ביולוגיות: חשיבות תנועת ליפידים וחלבונים במישור הממברנה לפעילות התא.
(2) סוגי חלבוני ממברנה - הבדלים במבנה ותפקוד.
(3) סוגי תנועה של רצפטורים ממברנליים (לטרלית, רוטציונית, אנכית) - חשיבות ביולוגית ודרכי מדידה.
(4) הדמיה בתאים חיים: טכניקות ושימושים.
(5) גורמים השולטים בתנועה של רצפטורים - תיאוריות והוכחות ניסיוניות (עקרונות מדידות בשיטות Fluorescence Recovery After Photobleaching).
(6) הדמיה של אורגנלות ומולקולות בודדות.
(7) גורמים השולטים בתנועה של רצפטורים - עקרונות מדידות תנועה רוטציונית בממברנה.
(8) השפעת אינטראקציות בין רצפטורים לבין השלד התוך-תאי והמטריקס החוץ-תאי על תנועתם בממברנה - עקרונות ודוגמאות ממערכות ביולוגיות.
(9) יצירה והנצה של וסיקולות בממברנות תאיות.
דרישות קדם: אין דרישות קדם
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי נקבע על סמך בחינה אמריקאית בסוף הקורס.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Basic information about cell membranes, membrane proteins and lipids, and cytoskeletal organization can be found in the book: Molecular Cell Biology (Lodish, H., Baltimore, D., Berk. A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P. and Darnell, J.), Third Edition, W.H. Freeman, New York (1995). Later editions of this book are fine, and other books of basic cell biology can also cover the same material and are fine (for example, the book by Bruce Alberts).

Henis, Y.I., Rotblat, B. and Kloog, Y. (2006) FRAP beam-size analysis to measure palmitoylation-dependent membrane association dynamics and microdomain partitioning of Ras proteins. Methods 40:183-190.

Kusumi, A. Hiroshi, I., Nakada, C., Murase, K. and Fujiwara, T. (2005) Single-molecule tracking of membrane molecules: plasma membrane compartmentalization and dynamic assembly of raft-philic signaling molecules. Semin. Immunol. 17:3-21.

Hancock, J.F. (2006) Lipid rafts: contentious only from simplistic standpoints. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7: 456-462.

Additional references to relevant papers will be given during the course.