חרקים טפילי חרקים (0455.3085)
Parasitoids
פרזיטואידים, רובם צרעות, הם חרקים אשר בוגריהם חיים חיים חופשיים והזחלים מטפילים חרקים אחרים. הם בעלי מחזורי חיים ייחודיים ומשמשים כמודלים להרבה מחקרים התנהגותיים וביולוגיים שונים. הם מהגורמים החשובים ביותר המווסתים את אוכלוסיות החרקים אוכלי הצמחים בטבע וכן משמשים בהדברה ביולוגית כללית ומסחרית.
הקורס יתמקד בעיקר בצרעות טפיליות ויעסוק בהכרת הקבוצות השונות, בהתנהגות החיפוש ומציאת הפונדקאים שלהם וכן בבעיות התפתחותם כטפילים. תינתן גם סקירה על השימוש המעשי והמסחרי בפרזיטואידים בכלל ובארץ להדברת מזיקים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב