כלים בביואינפורמטיקה (0455.3067)
Tools in bioinformatics
הקורס ילמד על כלים שונים בביואינפורמטיקה כגון: Databases, Blast ו-Alignment,Genome Browsers, Protein Motif Search, Multiple Sequence Alignment, Phylogenetic Trees, Protein 3D Structures, ועוד.

במהלך השיעורים יעשה שימוש בכלים אלו על מנת להקנות לסטודנטים ידע מעשי.

מטלות: בכל שיעור יועבר תרגיל כיתה אשר חובה להגישו פתור עד תום השיעור. כמו כן,בסוף כל שני שיעורים יינתן תרגיל בית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תרגילי בית, תרגילי כיתה.
הערכת מדריך 30%
עבודה מסכמת 70%
מטלת סיום: עבודה\פרויקט