ביולוגיה התפתחותית (0455.3063)
Developmental Biology
מטרת הקורס בביולוגיה התפתחותית היא הקניית הבסיס הרחב ביותר להבנת תהליכי התפתחות עוברית בבעלי חיים ובצמחים. הקורס בנוי באופן שמלמד את עקרונות ויסודות תהליכי ההתפתחות העוברית בעיקר בבעלי חיים, ומתמקד על הקשר האבולוציוני בניהם. בקורס נלמדים תהליכי יסוד כיצירת תאי המין, ההפריה, ההתלמות, הגסטרולציה והאורגנוגנזה בשיטה השוואתית בין בעלי חיים שונים. דגש מיוחד מושם על הקשר בין האונטוגנזנה והפילוגנזה בתהליכי ההתפתחות. כן נלמד על ההיבטים המולקולרים של תהליכי התפתחות, ובעיקר של מערכת העצבים.

נושאי הקורס:
מבוא לביולוגיה התפתחותית
התפתחות תאי המין (זרע וביצית)
תהליך ההפריה
התפתחות בצמחים
תהליכי ההתלמות
תהליכי הגסטרולציה
אורגנוגנזה
התפתחות בנמטודה
ציטופלסמה ייחודית
אינדוקציה עוברית
אמבריולוגיה ניסויית
דגמי התפתחות ורגנרציה
היבטים מולקולרים בהתפתחות מערכת העצבים כמודל.”

הקורס ניתן על ידי פרופ’ לילי ורדימון (מרכזת) , ד”ר עודד כנר ומרצים אורחים
דרישות קדם: ביולוגיה של התא, גנטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן סופי 100% נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
ספר הלימוד העיקרי בקורס הוא:
Devlopmental Biology
Gilbert S.F
Sinauer
8th editions (2007)