התנהגות ארגונית מיקרו (0455.3056)
התנהגות ארגונית מיקרו
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הוקרס מתמקד באנשים - עובדים ומנהלים- המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המסייעים בהבנת התנהגות הפרט בארגון. נתמקד במספר נושאים אשר מייצגים (אך לא ממצים) את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה כשהדגש הוא על האופן בו תפיסת הפרט, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון. בין השאר נעסוק בתהליך הכניסה לארגון, תהליכי תפיסה ולמידה בארגונים, השפעת לחצי עבודה\ מוטיבציה ועמדות, מנהיגות וצוותים.
הרכב ציון:
בחינה בכתב - 60%
עבודת אמצע סמסטר 40%-
מטלת סיום: בחינה בכתב