ננוביוטכנולוגיה (0455.3045)
NANOBIOTECHNOLOGY
מטרת הקורס –להציג תמונת מצב עדכנית ומתהווה של תחומי מחקר ופתוח בתחום הננו-ביוטכנולוגיה ושל שילוב בינתחומי של רכיבים ביולוגיים, כימיים ומערכות מיקרואלקטרוניות ליישומים במדעי החיים, בניטור הסביבה וברפואה. הקורס ערוך במספר פרקים כשכל פרק כולל מבוא ומספר מצגות תלמידים הנבחרות על פי היצע ותיאום עם המרצה.
מס תלמידים: 30
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
- הגשת מצגת במהלך הקורס
- נוכחות