אנליזה גנטית של ההתפתחות (0455.3039)
GENETIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT
הקורס יעסוק בגישות שונות המשלבות גנטיקה וביולוגיה מולקולרית לחקר נושאים שונים בהתפתחותץ אורגניזם המודל יהיה בדרך כלל דרוזופילה.
ייבחרו מספר נושאים (לדוגמה: קביעת הצירים בעובר ; תרומה אימהית לעומת זיגוטית ; גרדיינטים מורפוגנטיים; pattern formation ; אינטראקציות בין תאים בהתפתחות. תודגש חשיבותם להבנת מחלות שונות באדם, למשל סרטן ומחלות נוירודגנרטיביות) והם יוצגו בהרצאות מבוא שלאחריהן. בכל שבוע יקראו כל התלמידים מאמר או שניים נבחרים בנושא , ותלמיד אחד או שניים יציגו אותם ויפתחו לאחר מכן דיון בהם.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יינתן עפ”י השתתפות פעילה והרצאת המאמר.