גנטיקה מולקולרית של האדם (0455.3035)
Human Molecular Genetics
בין נושאי הקורס:
• ארגון גנום האדם.
• בקרת פעילות גנים.
•גן הגלובין והמוגלובינופטיות.
• מוטציות בגנים והדרכים המולקולריות לזיהוין.
• דרכי שיבוט של גנים הקשורים במחלות.
• הטבעה גנומית.
•אינאקטיבציה של כרומוסום x ו קביעת המין באדם.
• גנים אלסטיים.
• מחלות מיטוכונדריות.
• מודלים אנימליים למחלות גנטיות.
•סרטן, גנטיקה, אונקוגנים וטומור סופרסורים.
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב