סמינריון בכתב (0455.3000)
A written seminar
ראו מידע נוסף בידיעון -

פרק ז’ - מבנה הלימודים, סעיף 4: עבודה סמינריונית
דרישות קדם: (לתואר ראשון בלבד)
נוכחות חובה