סמינר מדעי המוח - א' (0455.2824)
SEMINAR IN BRAIN SCIENCES
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות
נוכחות חובה