מתמטיקה מורחב (0455.2814)
Advanced Math
אלגברה ליניארית (7 שבועות) –
אנליזה ווקטורית, סקלרים, מכפלות ווקטוריות.
מטריצות, מטריצות סיבוב במישור ובמרחב, פעולות שורה על מטריצה, מערכת משוואות לינארית. מטריצה הופכית.
מכפלת מטריצות, לכסון מטריצות, בסיסים והחלפת בסיס, ערכים וווקטורים עצמיים.
Principal Component Analysis , אפליקציות ביולוגיות (gene expression).

משוואות דיפרנציאליות (2 שבועות) –
משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, תנאי התחלה, הפרדת משתנים.
משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר ראשון ושני.
שימושים במשוואת דיפרנציאליות מסדר ראשון.
דרישות קדם: קורס זה מיועד לסטודנטים שנה ב’ ו-ג’, שלקחו את קורס מתמטיקה 0455.1804‬
משתתפים בקורס זה יצטרפו לשיעורים בקורס מתמטיקה מורחב (455.1814) החל משבוע 6
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב