נדידת ציפורים - עקרונות ביולוגיים ושיטות מחקר (0455.2811)
Bird migration – biological principles and research methods
הקורס יעסוק באספקטים נרחבים של נדידת הציפורים על היבטיה השונים, ייחודה של יצשראל בצומת שלוש יבשות והצגת מחקרים ביולוגיים ויישומם, תוך דיון בשאלות מפתח ביולוגיות להבנת תופעות נדידת הציפורים:
• היקף הנדידה בעולם החי: מבוא – עקרונות ניווט, השעון הביולוגי, נודדי יום ולילה, יתרונות אקולוגיים.
• האבולוציה של נדידת ציפורים: כדגם התפתחות אבולוציוני.
• ייחדה של ישראל בצומת שלוש היבשות: יחודה של ישראל, מגוון המינים הנודדים, קונפליקטים בנושאי שימור הטבע בנתיבי הנדידה.
• שיטות מחקר נדידת הציפורים: צופים קרקעיים, מכ”מים, לווינים, כלי טייס, טיבוע מחקרים פיזיולוגיים ואינטגרציה בין השיטות.
• האקלים ומזג אויר – כגורם מרכזי באסטרטגיית הנדידה.
• טווחי נדידה יומיים ועונתיים – סימולציה ונתונים.
• אסטרטגיית התקהלות לעומת נווטי בדד: הים והמדבר – כמחסומים קריטיים, הקשר בין מקורות המזון ואופי הנדידה, מרחקים נתיבים, שטחי חריפה ואופי הנדידה.
• ציפורים ותעופה אזרחית וצבאית: קונפליקט או דו קיום? המחקר וישומו בישראל ובעולם.
• מעקב אחרי ציפורים בעזרת לוויני דופלר: עקרונות השיטה ויישומה בשדה, סיכום 2 עשורים של מחקר בעזרת לווינים.
• פרויקט מחקר הנשרים בישראל – כדגם למעק טלמטרי: גרעיני רבייה כגורם באישוש אוכלוסיות ומעקב טלמטרי לטווחי שוטטות במזה”ת.
• פרוייקט מחקר הנשרים בישראל כגורם רב תחומי לקראת המאה ה-21: יישום נושאי בטיחות טיסה, נושאי חינוך ומעקב באינטרנט, תיירות טבע והתרומה לתהליך השלום באיזור; התכנית החינוכית באינטרנט ”הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות – מחר 98” אוניברסיטת ת”א והחברה להגנת הטבע.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן אמריקאי בסוף הקורס
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
ספרות בסיסית לקורס:

1. לשם יוסי, בהט עפר - \\”לטוס עם הציפורים\\” 264 עמ\\’ ההוצאה לאור של \\”ידיעות אחרונות\\”, הוצאה בעברית והוצאה באנגלית (עם תוספת פרק עדכני המחקרים והפעילות בשנים האחרונות, עמ\\’ 211-254).

2. 1995, Israel Journal of Zoology Vol 41 (3), מסכם כנס בינלאומי בנושאי מחקרי נדידה שהתקיים באפריל 1994 באילת (522 עמודים).

3. הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות - סיכום מאמרי כנס בינלאומי בנושא: \\”אספקטים מדעיים וחינוכיים של הנדידה 31/8-6/9/1977, בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת ת\\”א (255 עמודים).

4. הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות - סיכום מאמרי כנס בינלאומי בנושא: בטיחות טיסה וציפורים במזרח התיכון, אפריל 1999. בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת ת\\”א והחברה להגנת הטבע (310 עמודים).

5. Wings Over Africa – סיכום כנס בינלאומי עם מדינות אפריקה בנושאי מחקר, שימור, חינוך ובטיחות טיסה, בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל-אביב והחברה להגנת הטבע (352 עמודים)

6. האתר באינטרנט: www.birds.org.il

7. הקורס מופיע באתר הווירטואלי של אוניברסיטת תל-אביב.