אקולוגיה של הצומח בא"י (0455.2809)
ECOLOGY OF THE FLORA OF ISRAEL
מטרות הקורס ”אקולוגיה של צומח ארץ ישראל” להקנות לתלמיד ידע על חברות הצומח העיקריות של ישראל והבנת הגורמים המשפיעים על תפוצה של חברות הצומח בארץ-ישראל.

המטרות הספציפיות של הקורס הן:
• להקנות הכרת הצומח של ארץ-ישראל בבית גידולו.
• להקנות הכרת האקולוגיה והביולוגיה של המינים המאפיינים הנופים השונים בישראל
• הבנת השפעת גורמים הביוטים [קרקע, אקלים, כו’] וביוטים [תחרות, רעייה, כו’] על התפוצה של צומח ארץ ישראל.

הקורס יתבסס על פעילויות שיתבצעו בכיתה ובסיורים שונים ברחבי הארץ. מרכיבי הקורס העיקריים כוללים: הרצאות פרונטליות [כ- 30 שעות], סיורים
[5.5 ימים] , קריאת מאמרים, דיונים בכיתה.

נושאי ההרצאות:
• חברת צמחים והגדרתה – הקדמה בנושאי פיטוגיאוגרפיה
• השפעות גורמי מיסלע, קרקע ואקלים על תפוצת צמחים וחברות צמחים בישראל
• חבלי צמחייה של ישראל
• תהליכי סוקצסיה ראשונית ומשנית [סלע, שריפה, עיבוד חקלאי]
• חברות הצמחים של חבל הים התיכוני, האירנו-טורני, הסהרו-ערבי והסודני

סיורים
• תרגיל בהכרות צורות החיים והגדרת חברות צמחים בגן הבוטני [חצי יום]
• צומח החולות והקרקעות הקלות של מישור החוף
• צומח של דרום השפלה, צפון הנגב והר הנגב
• צומח של השפלת יהודה והרי יהודה
• הצומח של הכרמל וגליל המערבי
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס יתבסס על פעילויות שיתבצעו בכתה ובסיורים שונים ברחבי הארץ. מרכיבי הקורס העיקריים כוללים:
הרצאות פרונטליות
סיורים (5 ימים)
קריאת מאמרים
דיונים בכתה ובשדה

הערכה של התלמיד/ה:
הציון הסופי של הקורס ייקבע על פי בחינת הסיום (80%), דו”ח על דוחות סיורים ( 15%) והשתתפות בדיוני הכתה וסיורים (5%).נוכחות בסיורים חובה!!
מטלת סיום: בחינה בכתב