התנהגות בע"ח (0455.2807)
ANIMAL BEHAVIOR
תכנית הקורס:


• תקופות רגישות בהתפתחות ההתנהגות

• הטבעה דרך ערוצי חוש שונים והיבטים מוחיים להטבעה
• העולם הפנימי של בעלי חיים (Umwelt)

* שימושים בחושים שונים בעולם החי
• גירויי סימן ותגובות התנהגותיות
• מהתנהגות בסיסית ועד להעברת תרבות
• שיחור מזון
• סיכון טריפה והתגוננות מפניה טריפה
• בחירת בית גידול
• אבולוציה של מערכות רבייה
• חיזור, רבייה, ברירה זוויגית
• טיפול הורי בצאצאים
• התנהגות חברתית וקבוצתית
*התפתחות והורמונים
*תקשורת בין בעלי חיים
*ניווט והתמצאות במרחב
*קבלת החלטות ולמידה
*התנהגות בני אדם בראי אבולוציוני
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב