חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים (0455.2806)
THE INVERTEBRATES: COMPARATIVE FUNCTIONAL BIOLOGY
מטרות הקורס:
הקורס מציג את חשיבות חסרי החולית בעולם החי ואת מגוון דפוסי המבנה והתפקוד שלקבוצות שונות מביניהם. הנושאים הנלמדים מנקודת מבט השוואתית ואבולוציונית של רמות ארגון מבניות ותפקודיות. התהליכים נלמדים ברמה התאית, הריקמתית והאורגנית, ובהתאם לכך דרך קיום וביצוע תהליכי החיים הבסיסיים. במיוחד משולב ידע בסיסי הדרוש להבנת תפקוד מערכות נבחרות מבין חסרי החוליות עם ידע מודרני ועדכני, שמדגיש את חשיבות חסרי החוליות בחזית המחקר במדעי הביולוגיה. הקורס מדגיש את חשיבות חסרי חולות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים בעולם החי, בפילוגנזה, בהכרת גיוון בדפוסי חשיבות חסרי חוליות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים בעולם החי, בפילוגנזה, בהכרת גיוון בדפוסי מבנה ותפקוד, בתפקוד אקוסיסטמות ימיות ויבשתיות, ברפואה, כמשאב מזון וכערך כלכלי, בנוסף, מודגש הערך של חסרי חוליות לקבוצותיהן השונות ככלי מחקר בסיסי ויישומי בעל פוטנציאל במאה ה- 21 .

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
עקרונות מיון והתפתחות ; קשרים אבולוציוניים בין קבוצות וכלים לניתוחם ; מבנה וארגון תאים, רקמות וחללי גוף ; מבני שלד חיצוני ופנימי, שלד הדרוסטטי ; אברי תנועה ודגמי תנועה ; תזונה: צמחוניים, טורפים, מסננים ואוכלי כל ;נשימה ומערכות הובלה ; מערכות פיקוח עצביות ואברי חוש ; קשרים הדדים בין מינים: סימביוזה, מוטאליזם וטפילות ; התפתחות, רבייה ומחזורי חיים [חילוף דורות, רבייה מינית ואל מינית] ; הגנה ורעילות [חומרי טבע וטוקסינים] ; חסרי חוליות באקוסיסטמות יבשתיות ואקווטיות.
דרישות קדם: קורס מבוא לבעלי חיים הניתן לשנה א’ באוניברסיטת ת”א, או קורס מקביל אחר.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הקורס ודרך ההוראה:

הרצאות פרונטליות ומעבדות. בסוף הקורס יתקיים סיור מרכוז – חובה – במשך 3 ימים לחוף הים התיכון בו ייעשו ע”י התלמידים פרויקטים קבוצתיים על חסרי החוליות החופיים. ערך הקורס 5 נקודות.הרכב הציון הסופי:

בחינה בכתב [חלק עיוני] - 50%

בחינת מעבדה בכתב [מעבדה וסיור] - 35%

בחנים והערכת מדריך -15%


מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Ruppert Fox & Barnes, Invertebrate Zoology.