הכרת עולם הצומח (0455.2805)
Evolution in the plant kingdom
• כחוליות (ציאנובקטריה); אצות ירוקיות; אצות חומיות; עולם הפטריות; חזזיות; טחבים; שרכים; חשופי זרע; צמחי פרחים.
• במהלך ההרצאות יודגשו היבטים אבולוציוניים, אקולוגיים וכן שימושי האדם בצמחים מן הקבוצות השונות. יחסי האדם לצמחים מזיקים. יחסים בין צמחים לאורגניזמים אחרים. הצמחים תחת תנאי אקלים משתנים.
נוכחות חובה בכל השיעורים ובכל הסיורים.
דרישות קדם: מבוא למדעי הצמח
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב