קרצינוגנזיס מולקולרית וסביבתית (0455.2768)
Molecular and environmental carcinogenesis
קרצינוגנסיס:
גורמים סביבתיים ומנגנונים מולקולרים (0455.2768)

Molecular and environmental carcinogenesis

המסר:
הגורמים של רוב מחלות הסרטן נמצאים בסביבה
במזון שאנו אוכלים
במקום בו אנו גרים
במקצועותינו ובמקומות בהם אנו עובדים
בהרגלי חיינו, כמו עישון, שתיית אלכוהול, שיזוף

לפיכך, ניתן למנוע את רוב מחלות הסרטן

מטרת הקורס היא להבין את המאורעות הגורמים להפיכת תאים סומאטים לתאי סרטן ממאירים, ואת המנגנונים הסביבתיים והמולקולרים הכרוכים בתהליך הזה.

הסרטן - מחלה תורשתית או מחלה שמקורה בסביבה?

הסרטן כפונקציה של סגנון חיים: אפידמיולוגיה של הסרטן בהתייחסות לגורמים סביבתיים. תשומת לב מיוחדת תינתן לסרטן השד, סרטן המעי הגס וסרטן העור

חומרים כימיים גורמי סרטן (קרצינוגנים)
קינטיקה של תהליכים סרטניים בחיות ובאדם. המנגנונים המולקולריים המשותפים למוטגנסיס וקרצינוגנסיס. תכונות מוטגניות של חומרים קרצינוגנים

המטבוליזם של חומרים מסרטנים: המסלולים הביוכימיים המביאים להפעלת חומרים מסרטנים, המסלולים הביוכימיים הגורמים לדטוקסיפיקציה של חומרים מסרטנים והקשר ביניהם. ויסות המטבוליזם של חומרים מסרטנים ובקרה גנטית של הויסות הזה.

ביולוגיה מולקולרית של חומרים כימיים גורמי סרטן: מנגנוני ריאקציות של חומרים מסרטנים עם מרכיבי התא. ”אטומי מטרה” ספציפיים לחומרים מסרטנים בחלבון ו- DNA .

חשיבות מנגנוני תיקון DNA בגרימת סרטן שנגרם על ידי חומרים כימיים.

מחלות גנטיות המעלות את הרגישות למסרטנים כימיים ואת דרגת הלקיה בסרטן.

התאוריה של מוטציות סומטיות כגורם ליצירת סרטן. אפידמיולוגיה מולקולרית.

מבחנים קצרי מועד לזיהוי חומרים מסרטנים וחומרים מעודדי סרטן.הסרטן הוא תהליך רב שלבי:
חקר הסרטן בתרביות רקמה של תאי יונקים וחיות מעבדה ע”י חשיפה לחומרים מסרטנים ולחומרים מעודדי סרטן, והמנגנונים המולקולריים של פעולתם. טרנספורמציה של תאים בתרבית רקמה ובחיות מעבדה. השוני בתכונות התאים הסרטניים בהשוואה לתאים נורמלים, וחשיבות הפרוליפרציה של תאים בתהליך הסרטני.

ביולוגיה מולקולרית של התהליך הסרטני:

אונקוגנים ONCOGENES
גילוי אונקוגנים הנישאים ע”י וירוסים טומוריגנים RNA ווירוסים טומוריגנים DNA , גילוי פרוטואונקוגנים תאיים ע”י וירוסים טומוריגנים וע”י טרנספקציה

מנגנוני ההפעלה של פרוטואונקוגנים תאיים לצורות אונקוגניות: רמות בטוי, ארגון הגנים וטיב התוצרים החלבוניים. טרנסלוקציות כרומוזומליות המעורבות בהפעלת פרוטואונקוגנים.
מבנה התוצרים החלבוניים של אונקוגנים ומנגנוני פעולתם: אונקוגנים כפקטורי גידול, רצפטורים לפקטורי גידול, חלבונים מעבירי סיגנאל וחלבונים גרעיניים המפקחים על ביטוי גנים.

גנים המעכבים את הפנוטיפ הסרטני: TUMOR SUPPRESSOR GENES
השיטות לגילוי גנים מעכבי סרטן: איחוי תאים, גנטיקה מולקולרית וגנטיקה של אוכלוסיות. איבוד של המצב ההטרוזיגוטי. מבנה התוצרים החלבוניים של גנים מעכבי סרטן ומנגנון פעולתם בתאים נורמלים ותאים שעברו טרנספורמציה.

התהליך הסרטני כרצף מאורעות גנטים ואפיגנטים המעורבים בהפעלת אונקוגנים ודיכוי גנים מעכבי סרטן.
התהליך הרב שלבי של הפיכת תא סרטני בגידול הראשוני לתא ממאיר המסוגל להתפתח לגרורה.
הבסיס הביוכימי והביולוגי-מולקולרי של ממאירות: אנגיוגנסיס (יצירת נימי דם) פרוטאוליזה ואנטי-פרוטאוליזה. מבנה ודרך פעולה משוערת של תוצרי גנים המעודדים גרורות או מעכבים אותן.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתבדרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב