פאוניסטיקה של בעלי חוליות - זוחלים ויונקים (0455.2750)
Faunistics of reptiles and mammals
הקורס יעסוק באקולוגיה, ביולוגיה ותפוצה של זוחלים ויונקים תוך הדגשת אלה המצויים בארץ. ההוראה תתקיים בצורת הרצאות, סיורים בשדה [5 ימי סיור] ובגן הזואולוגי ובמעבדת הגדרה.

היציאה לסיורים עלולה להיות ערב לפני הסיור והלינה עלולה להיות בשטח. אי השתתפות ביותר מיום סיור אחד מחייבת השלמה של ימי הסיור החסרים.

הלינה בסיורים כרוכה בתשלום לאכסניה

מועדי הסיורים יכולים להשתנות עקב מזג האוויר.
מס תלמידים: 25
דרישות קדם: כל תלמיד מחוייב בראיון לפני התחלת הלימודים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
סמינריון 20%, בחינה 80%
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
רשימת הספרות תמצא באתר הקורס.