סמינר בחקר התודעה ב' (0455.2700)
Issues in the Study of Consciousness
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום חקר התודעה על ידי מרצים אורחים וייתקיים דיון בסוגיות הנלמדות
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה